لطفا صبر کنید...

درباره ما

ورک آفلاین بازار کار آنلاین است. تمام کارهایی که می توان بصورت دورکاری انجام و تحویل داده شود را می توانید در ورک آفلاین برون سپاری کنید.

برون سپاری به سپردن کارها به بیرون گفته می شود، یعنی شخصی یا مجموعه ای خارج از مجموعه شما، کار مورد نیاز شما را انجام دهد.  

کارها و پروژه ها در ورک آفلاین توسط توسعه دهنده ها انجام می شود. توسعه دهنده ه به فردی گفته می شود که برای خود و بصورت پروژه ای کار می کند.


کلیه حقوق محفوظ است.